array(29) { [0]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "24548" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "24548" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(96) "Мойка из нержавеющей 600х600х150х0,5мм правая кор/10шт TDA-440" ["item_alias"]=> string(70) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-600kh600kh150kh05mm-pravaya-kor_10sht-TDA-440" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "24548" ["item_price"]=> string(7) "1030.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [1]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18639" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18639" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(93) "Мойка из нержавеющей стали 400x500х150х0,5мм кор/10шт TDA-445" ["item_alias"]=> string(67) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-400x500kh150kh05mm-kor_10sht-TDA-445" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18639" ["item_price"]=> string(6) "765.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [2]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "01753" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "01753" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(81) "Мойка из нержавеющей стали 400х500х4,0мм кор/20шт" ["item_alias"]=> string(55) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-400kh500kh40mm-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "01753" ["item_price"]=> string(6) "492.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [3]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18638" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18638" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 500х400х150х0,4мм кор/10шт TDA-444" ["item_alias"]=> string(68) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh400kh150kh04mm-kor_10sht-TDA-444" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18638" ["item_price"]=> string(6) "565.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [4]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29598" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29598" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(81) "Мойка из нержавеющей стали 500х500х4,0мм кор/20шт" ["item_alias"]=> string(55) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh500kh40mm-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29598" ["item_price"]=> string(6) "575.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [5]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29602" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29602" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(81) "Мойка из нержавеющей стали 500х500х6,0мм кор/15шт" ["item_alias"]=> string(55) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh500kh60mm-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29602" ["item_price"]=> string(6) "864.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [6]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18636" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18636" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(81) "Мойка из нержавеющей стали 500х600х0,4мм кор/20шт" ["item_alias"]=> string(55) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh600kh04mm-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18636" ["item_price"]=> string(6) "623.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [7]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29603" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29603" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(81) "Мойка из нержавеющей стали 500х600х6,0мм кор/15шт" ["item_alias"]=> string(55) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh600kh60mm-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29603" ["item_price"]=> string(6) "935.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [8]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29599" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29599" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(92) "Мойка из нержавеющей стали 500х800х0,4мм левая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh800kh04mm-levaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29599" ["item_price"]=> string(6) "719.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [9]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29600" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29600" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 500х800х0,4мм правая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh800kh04mm-pravaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29600" ["item_price"]=> string(6) "719.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [10]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "24550" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "24550" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(105) "Мойка из нержавеющей стали 500х800х150х0,5мм левая кор/10шт TDA-441" ["item_alias"]=> string(75) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh800kh150kh05mm-levaya-kor_10sht-TDA-441" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "24550" ["item_price"]=> string(7) "1265.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [11]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18635" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18635" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(107) "Мойка из нержавеющей стали 500х800х150х0,5мм правая кор/10шт TDA-441" ["item_alias"]=> string(76) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh800kh150kh05mm-pravaya-kor_10sht-TDA-441" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18635" ["item_price"]=> string(7) "1265.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [12]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18916" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18916" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(128) "Мойка из нержавеющей стали 500х800х160х0,6мм двойная с сифоном кор/10шт TDA-1353" ["item_alias"]=> string(88) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-500kh800kh160kh06mm-dvoynaya-s-sifonom-kor_10sht-TDA-1353" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18916" ["item_price"]=> string(7) "2915.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [13]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "28101" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "28101" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(92) "Мойка из нержавеющей стали 600х500х0,4мм левая кор/20шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh500kh04mm-levaya-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "28101" ["item_price"]=> string(6) "623.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [14]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29596" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29596" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 600х500х0,4мм правая кор/20шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh500kh04mm-pravaya-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29596" ["item_price"]=> string(6) "623.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [15]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29597" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29597" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(92) "Мойка из нержавеющей стали 600х600х0,4мм левая кор/20шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh600kh04mm-levaya-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29597" ["item_price"]=> string(6) "672.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [16]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18633" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18633" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 600х600х0,4мм правая кор/20шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh600kh04mm-pravaya-kor_20sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18633" ["item_price"]=> string(6) "672.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [17]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "24549" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "24549" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(92) "Мойка из нержавеющей стали 600х600х0,6мм левая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh600kh06mm-levaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "24549" ["item_price"]=> string(6) "964.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [18]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18634" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18634" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 600х600х0,6мм правая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh600kh06mm-pravaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18634" ["item_price"]=> string(6) "964.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [19]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29601" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29601" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(92) "Мойка из нержавеющей стали 600х800х0,4мм левая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh800kh04mm-levaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29601" ["item_price"]=> string(6) "767.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [20]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "01748" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "01748" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 600х800х0,4мм правая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh800kh04mm-pravaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "01748" ["item_price"]=> string(6) "767.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [21]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18640" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18640" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(93) "Мойка из нержавеющей стали 600х800х0,6мм левая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(62) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh800kh06mm-levaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18640" ["item_price"]=> string(7) "1101.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [22]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18632" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18632" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(94) "Мойка из нержавеющей стали 600х800х0,6мм правая кор/15шт" ["item_alias"]=> string(63) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh800kh06mm-pravaya-kor_15sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18632" ["item_price"]=> string(7) "1101.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [23]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "24551" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "24551" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(105) "Мойка из нержавеющей стали 600х800х150х0,5мм левая кор/10шт TDA-438" ["item_alias"]=> string(75) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-600kh800kh150kh05mm-levaya-kor_10sht-TDA-438" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "24551" ["item_price"]=> string(7) "1555.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [24]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "24432" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "24432" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(122) "Мойка из нержавеющей стали овальная 500х800х160х0,6мм левая кор/10шт TDA-605" ["item_alias"]=> string(84) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-ovalnaya-500kh800kh160kh06mm-levaya-kor_10sht-TDA-605" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "24432" ["item_price"]=> string(7) "1995.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [25]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "18914" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "18914" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(141) "Мойка из нержавеющей стали овальная с сифоном 160х0,6мм левая мойка кор/10шт TDA-603" ["item_alias"]=> string(90) "moyka-iz-nerzhaveyushhey-stali-ovalnaya-s-sifonom-160kh06mm-levaya-moyka-kor_10sht-TDA-603" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "18914" ["item_price"]=> string(7) "1785.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [26]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "28102" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "28102" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(111) "Мойка нерж. круглая без сифона d490х160мм сталь 0,6мм "FABIA" кор/10шт" ["item_alias"]=> string(69) "moyka-nerzh-kruglaya-bez-sifona-d490kh160mm-stal-06mm-FABIA-kor_10sht" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "28102" ["item_price"]=> string(6) "867.00" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [27]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "29760" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "29760" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(91) "Мойка пластиковая 54х30см кронштейн + сифон г. Киров" ["item_alias"]=> string(53) "moyka-plastikovaya-54kh30sm-kronshteyn--sifon-g-kirov" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "29760" ["item_price"]=> string(6) "355.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } [28]=> array(16) { ["razdel_kod"]=> string(5) "01754" ["razdel_menuKod"]=> string(5) "03995" ["razdel_menuOldKod"]=> string(5) "24987" ["razdel_itemKod"]=> string(5) "01754" ["razdel_publish"]=> string(10) "2018-07-13" ["item_title"]=> string(76) "Мойка эмалированная "Екатеринбург" 50х50см" ["item_alias"]=> string(42) "moyka-emalirovannaya-ekaterinburg-50kh50sm" ["item_body"]=> NULL ["item_kod"]=> string(5) "01754" ["item_price"]=> string(7) "1203.50" ["item_measure"]=> string(4) "шт" ["menu_kod"]=> string(5) "03995" ["menu_alias"]=> string(16) "moyki-umyvalniki" ["menu_name"]=> string(34) "Мойки, умывальники" ["action_kod"]=> NULL ["action_actions"]=> NULL } } Мойки, умывальники | Сантехника купить оптом и розницу в Краснодаре
ТД Ариана
Хозтовары оптом
и в розницу
в Краснодаре
(861) 210 18 00
(861) 210 18 30
(918) 998 9096
г. Краснодар,
ул. Уральская, 144
Корзина
0
товаров
Мобильная версия
Вход
Регистрация
 
Тип цены: 

Мойки, умывальники

Мойка из нержавеющей стали